Nieuwe patiënt: Graag steeds je identiteitskaart (eID of ISI+kaart) meenemen.Als u voor de eerste keer komt, is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie. Wij vragen u dan ook vriendelijk om een lijstje van de voorgeschreven medicatie mee te brengen naar de praktijk, alsook uw medische voorgeschiedenis en gekende allergieën.

Afspraak: Afspraken kunnen telefonisch of via mail gemaakt worden. Hou er aub rekening mee dat controles én vullingen niet tijdens één en dezelfde afspraak kunnen uitgevoerd worden, dit wegens de richtlijnen omtrent de terugbetaling.

Urgentie: Heeft u tandpijn en is een tandartsbezoek dringend, dan kan u altijd bellen. Zijn we niet telefonisch bereikbaar (door drukte in de praktijk), stuur dan een mail met URGENT. Gelieve u klacht duidelijk te omschrijven.

Annulatie: Bij laattijdige annulatie of no-show wordt er een verzuimingsvergoeding aangerekend. Ons programma hanteert ook een automatische blokkering bij het niet opdagen. 


Praktijk te Reet

Bereikbaarheid:

Dental Switch is gelegen in het dorpscentrum van Reet. Er is ruime parkeergelegenheid aan de kerk en op het Brooikensplein, allen op wandelafstand van de praktijk. De Lijn heeft een bushalte (bussen 181 en 508) voor de deur.